Shantou Jinyu Trading Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

Jumper Du
Chat Now!
Yuki Xie
Chat Now!
Landy Zhu
Chat Now!
Sophia Xie
Chat Now!
Cici Xie
Chat Now!
Jealie Wu
Chat Now!

 

Features:
-- This is a super cute multi-function mini alloy toy car watch, the color is bright, the child can't put it down
-- The car can be installed on the strap to cultivate good habits of the baby, and the toy will not be littered.
-- The electronic display time, there is a button to adjust the time at the top of the car, the child can watch the time while playing; we design the electronic sound control in the car, press the bottom of the car to simulate the sound of the real car
-- Fine skin-softening process, round and smooth, multi-process fine grinding, smooth and rounded touch, no burr corners, to avoid the risk of scratching